طراحی دفاتر تماس

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

اگر چه طراحی دفتر در مرکز تماس از شرکت به شرکت متغیر است، نیاز اصلی آن برای ایجاد فضای برای هر یک از کارمندان، یک عنصر ثابت است. با توجه به این که کیفیت تماس باید بدون نیاز به هر تماس باشد، پارتیشن اداری بر طبق آن تنظیم شده است. معمولا یک آرایه از کابین باز یا بسته برای رفع راحتی، کارایی و سبک کار آزاد هر کارمند نصب شده است. بسیاری از شرکت هایی که لزوما به کسب و کار مرکز تماس مراجعه نمی کنند، چنین طراحی هایی را برای سازماندهی کارکنان و کار مربوطه خود در هماهنگی و نظم مناسب انتخاب می کنند.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

برخی از مشتریان