طراحی دفتر مدیران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

پارتیشن اداری تکتا پارتیشن

با استفاده از پارتیشن بندی اداری، برخی از مدیران هنوز تصمیم به نگه داشتن چندین کابین کوچک برای جلسات و کنفرانس ها و یا رئیس برتر دارند که همه چیز را در داخل دفتر مدیریت می کند. این نوع تنظیم باز دارای مزایای فراوانی از جمله حداکثر سازی فضای کوچک و فضای کوچک و راحتی و همکاری با کارکنان بخش های موجود در زیر سقف است. کارکنان می توانند بدون جابجایی در یک درب شیشه ای حرکت کنند. و بهترین بخش این است که استاندارد ارتباطات را در میان کارکنان و کار گروهی مشترک بهبود می بخشد.

دیدگاه ها بسته شده اند.

برخی از مشتریان