طراحی دفتر باز

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

با توجه به توانایی طراحی باز برای افزایش ارتباط، ساختار دفتر باز به یکی از بهترین طراحی ها برای دفاتر مدرن تبدیل شده است. اما در این روش طراحی، تعداد کمی از کابین ها یا کابین های جداگانه ای برای کارکنان وجود دارد. هیچ اتاق خاصی برای حتی کارمندان اداری اختصاصی نیست، به طوری که هیچ کس از یکدیگر جدا نمی شوند. همه در کنار هم قرار گرفته اند تا فضای اداری مشابه را به اشتراک بگذارند.

دیدگاه ها بسته شده اند.

برخی از مشتریان