پارتیشن های اداری کلید ایجاد یک محیط امن و راحت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

کار مولد برای تمام بخش ها

در محیط دفتر ، شرکت های بسیاری دارای تیم های تماس های خروجی هستند که بر توسعه کسب و کار و نظرسنجی های خارج از محدوده تمرکز دارند این تیم ها بخش مهمی از توابع فروش تجاری و قابلیت های منابع اطلاعاتی بسیاری از کسب و کار هستند آنها همچنین به طور معمول نسبت به بخش های دیگر دفتر پر سرو صدا هستند جایی که در آن تحویل ها باعث پیشرفت می شوند. همه ما نیازمند تطبیق و قدردانی از عملکرد گروه های درون کسب و کار هستیم هر تیم نقش مهمی در مجموعه کسب و کار دارد اما چگونه می توان نتیجه های فردی را مدیریت کرد زمانی که منحرف کردن یک مرکز تماس در همان اداره وجود دارد؟

منصفانه هست متوجه شویم که سروصدای جاری محیط کسب و کار به بهره وری کمک می کند ولی برای کارگری که سعی دارد روی پروژه خود تمرکز کند این سرو صدا بیشتر باعث حوس پرتی او می شود تا بهره وری ! شرکت پارتیشن های متحرک استرالیا توسط یک شرکت خدمات بهداشتی و نوآوری در CBD ملبورن مشغول به کار بودند تا به این چالش محیط های مختلف تولیدی در یک دفتر کمک کند پارتیشن های اداری مورد نیاز بود تا برخی از شفافیت ها برای انتقال نور داشته باشد و در عین حال با فتوشاپ مدرن اداره تطابق داشته باشد. پارتیشن های مورد استفاده در دفتر نیاز به خصوصیات اکوستیک قوی دارند پارتیشن های اداری پلی کربنات در حال حاضر به کارکنان اداری اجازه می دهد تا نقش های فردی خود را بدون محدودیت در کارهای حرفه ای مختلف با کارهای یکسان با اهمیت تحقق بخشند این تصویر شفافیت جزئی پارتیشن اداری پلی کربنات را نشان می دهد با استفاده از پانل ها یک حریم خصوصی ایجاد کرده و در عین حال جلوی عبور نور ار نمی گیرد تصویر نشان می دهد که چطور یک محصول مدرن و طبیعی هیچ تاثیری در تناسب و احساس اداری نداره. این نشان می دهد که چگونه پارتیشن های اداری پلی کربنات روش می توانند تمام یا بخشی از اداره را به راحتی به بکارگیری پانل های بیشتر بصورت محیط بسته یا باز دربیاورند ارتفاع این صفحه ۰۲/۲ متر است صفحه دیگری وجود دارد که ارتفاع بیشتری دارد و آن ۳/۲ متر است.

برخی از مشتریان