نوشته هایی با برچسب "پارتیشن اداری متحرک"

پارتیشن های اداری قابل جابجایی یا متحرک

پارتیشن های اداری قابل جابجایی یا متحرک پارتیشن های اداری قابل جابجایی یا متحرک: پارتیشن های قابل حمل یک مشکل از دیوارهای موقت هستند که باید به جای دیوارهای دائمی اتاق ها را تقسیم کنند آنها می توانند بصورت بخش به بخش به هم متصل شوند یا بسته به سازنده به عنوان یک واحد در […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان